IS NECY - systém ERP a e-shop management software

Komplexní informační systém se skládá z následujících modulů:

Suppliers
Orders management
Customers
Content management
Catalog management
Expedition
Warehouse system
Accounting
Management
System administration
Business intelligence
Front end application
AI module
Hardware application